บริการของเรา

บริการต่างๆ ของเรา เพียงพอสำหรับทุกคนตั้งแต่แรกเริ่ม ไปจนถึงระดับสูง หรือการต่อยอดไปในทางอื่นๆ ทั้งด้าน Software และ Feature ต่างๆ ของบริการของคุณ

Software

บริการพัฒนา Software ประเภท Website, Schedule Job, ระบบ Offline, และ ระบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และบริการของคุณในทุกๆ ด้าน

Cloud Server

ให้บริการดูแล, และติดตั้งโปรแกรม ต่างๆบนระบบ Cloud Server Azure พร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพในด้านต่างๆเกี่ยวกับบริการของ Microsoft Azure

Support

ให้คำปรึกษาพื้นฐานต่างๆ ไปจนถึงสอบถามปัญหาการใช้งาน และ ข้อสงสัยใน Software ต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Software

ผลงานต่างๆ
ติดต่อ